Program TAX
I složité daňové přiznání může být hračka

Oblíbený software, se kterým
vyřešíte přiznání k dani
 • daň z příjmů
 • závislá činnost
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň z nemovitých věcí
 • spotřební daň
 • daň z hazardních her
 • obecná podání

Od výrobce ekonomického
software POHODA

Díky softwaru TAX se nemusíte obávat novinek v legislativě, vyhnete se studiu složitých průvodců a pokynů pro vyplňování nových formulářů přiznání. A když si i přesto nebudete vědět rady, máte k dispozici odborný tým pracovníků naší zákaznické podpory.

Netrapte se s daňovým přiznáním, jde to i bez stresu

Namísto několikastránkového tiskopisu na vás v programu TAX čekají přehledně rozdělené části daňového přiznání.

Zpřístupnění jen potřebných částí přiznání

Jako první odpovíte na několik otázek, podle kterých TAX automaticky zpřístupní jen ty části přiznání, které se vás konkrétně týkají. Nepotřebné části tak nemusíte zdlouhavě pročítat, a přesto budete mít jistotu, že jste na nic nezapomněli.

Automatické výpočty a kontroly

I s vyplňováním samotného přiznání vám TAX značně pomůže. Když bude mít dostatek informací, plno polí vyplní automaticky. A pokud si s něčím nebudete vědět rady, pomocí klávesy F1 si můžete zobrazit nápovědu s vysvětlením, jaký údaj právě sem patří.

Načtení dat z programu POHODA

Jestli účtujete v ekonomickém systému POHODA, údaje do programu TAX není potřeba znovu ručně přepisovat, ale elektronicky je načíst.

Elektronická komunikace s úřady

Elektronická komunikace funguje nejen s programy STORMWARE, ale i s Finanční správou, pojišťovnami a dalšími institucemi/úřady – přiznání proto rozhodně nemusíte odevzdávat osobně.

ic_linka

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob patří k těm nejsložitějším tiskopisům vůbec, a proto je jeho vyplňování bez jakéhokoliv pomocníka už v podstatě utopie. Software TAX se postará vyplnění a odeslání jak samotného přiznání, tak i patřičných příloh. Firmy účtující v programu POHODA jistě ocení možnost elektronického přenosu dat. TAX na základě těchto údajů mimo jiné spočítá čistý obrat, daň a také novou výši záloh.

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a odeslání přes EPO / datovou schránku
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách kapitálu, příloha v účetní závěrce
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů a odeslání přes EPO / datovou schránku
 • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Daň z příjmů fyzických osob

Zaměstnanci a podnikatelé–OSVČ řeší v daňovém přiznání nejčastěji různá zvýhodnění a slevy, případně souběh zaměstnání s podnikáním. V programu TAX je pro zapsání vstupních údajů o poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících speciální agenda, ze které si TAX sám doplní údaje do přiznání. Další potřebná data si TAX může převzít z daňové evidence či účetnictví z ekonomického systému POHODA.

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a odeslání přes EPO / datovou schránku
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vč. příloh 1, 2, 3 a 4 a odeslání přes EPO / datovou schránku
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů, vč. přílohy a odeslání přes EPO / datovou schránku
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, vč. odeslání přes VREP

Daň z přidané hodnoty

Přiznání k DPH je asi nejčastěji podávané přiznání daňových poplatníků–podnikatelů. To je i důvod, proč jej nejsnáze zpracujete přímo z ekonomického systému POHODA, kde jsou potřebná data pro přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení. I přesto se najdou tací, kteří možnost vytvoření a podání těchto tiskopisů v Taxu využijí. TAX pak oproti Pohodě umožňuje ruční vyplnění přiznání. Samozřejmostí je odeslání těchto přiznání přes EPO či datovou schránkou.

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnné hlášení

Daň silniční

Přiznání k silniční dani se podává jen jednou ročně, a tak na něj poplatníci dost často zapomínají. Ještě větší problém je mnohdy vzpomenout si na zálohy. V tomto ohledu je software TAX velmi užitečný – vytvoří přehled plateb a díky dlaždici na informační ploše vždy uvidíte, že se blíží termín platby. Když si předvyplníte vše o evidovaných autech do agendy Vozidla nebo načtete tyto údaje z programů POHODA či GLX, práce na přiznání je prakticky minimální.

 • Přehled termínů plateb
 • Přiznání k dani silniční a odeslání přes EPO / datovou schránku

Daň z nemovitých věcí

Vlastníte nemovitost, u níž došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka? Pak musíte zákonitě podávat i přiznání k dani z nemovitých věcí, které TAX obsahuje. Po ruce budete mít například i aktuální seznam katastrálních území s přiřazenou cenou zemědělské půdy.

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí a odeslání přes EPO / datovou schránku

Ostatní daně a obecná podání

Některá daňová přiznání či jiné obecné tiskopisy nejsou tak často využívané, přesto se stane, že jsou někdy potřeba. I na to je software TAX připravený. Seznam všech funkcí a oblastí, které s Taxem vyřešíte, najdete na stránce s variantami programu.

 • Přehled pro správu sociálního zabezpečení a odeslání na VREP
 • Přehledy na zdravotní pojišťovny
 • Přiznání ke spotřební dani a odeslání datovou schránkou / e-mailem
 • Přiznání k dani z hazardních her a odeslání přes EPO / datovou schránku
 • Obecná podání
 • Registrace

TAX
je praktický software na daňová přiznání pro menší podnikatele, ale i větší firmy

TAX má 3 varianty, liší se množstvím funkcí a počtem poplatníků, pro které zpracováváte daňové přiznání. Varianty TAX StandardTAX Profi jsou dostupné i v síťové verzi, software na daňová přiznání tak může používat více uživatelů zároveň. Nevíte, pro jakou variantu se rozhodnout? S výběrem vám rádi pomůžeme, ať už osobně, po telefonu, e-mailu nebo v rámci online konzultace.

Potřebujete poradit? Zajímá vás něco dalšího? Napište nám